Lồng 1 tầng size lớn cho chuột hamster thú cưng

230.000 270.000